Privatumo politika - Omamo

Privatumo politika

 1. Portalas – interneto portalas adresu www.omamo.lt
 2. Portalo administratorius – UAB „Broliai lietuviai“, įmonės kodas 303404531, buveinės adresas M. Gimbutienės g. 35, LT-52337 Kaunas.
 3. Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas pasinaudoti teikiama paslaugą.
 4. Asmens duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Portalo administratoriaus partnerius, su kuriais Portalo administratorius bendradarbiauja, siekdamas suteikti galimybę Vartotojui naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 5. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 6. Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, naudojamas naudotis Portalu.
 7. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 8. Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklalapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.
 9. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.
 10. Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Portale, kurių pagalba Portalas atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą.
 11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų..
Bendrosios nuostatos
 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Portale
 2. Naudodamasis Portalu, asmuo sutinka su šia Privatumo politika be išlygų. Jei asmuo nesutinka su šia Privalumo politika, jis neturi teisės naudotis Portalu. Asmuo sutikimą išreiškia pirmojo apsilankymo portale metu bei parsisiuntęs aplikaciją, varnele pažymėdamas, jog susipažino bei sutinka su Privatumo politikos sąlygomis.
 3. Vartotojui yra suteikiama galimybė Portale susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu
 4. Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Portalo administratorius. Asmeniniai duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Repsublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 5. Portalo administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudotis sukauptais Asmens duomenimis, siekdamas gerinti Portale teikiamų paslaugų kokybę.
Slapukų naudojimas
 1. Portale yra naudojami Slapukai, padedantys tobulinti Portalo veiklą. Slapukų pagalba Vartotojo poreikiams yra pritaikomas Portalo turinys.
 2. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politikos taisykles, patvirtina sutinkantis su tuo, kad Portalo administratorius rinks informaciją apie Vartotoją, naudodamasis Slapukais. Portalo administratorius patvirtina, kad Slapukai naudojami tik tokiai informacijai, kuri yra susijusi su Portalo naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia Slapukai, yra anoniminiai ir neteikia asmeninės informacijos.
 3. Vartotojas gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais, tačiau Slapukų išjungimo atveju kai kurios Portalo paslaugos gali neveikti.
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
 1. Naudojantis Portalu Vartotojo pateiktas Įrenginio IP adresas gali būti naudojamas Vartotojo buvimo vietos nustatymui.
 2. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi rankiniu bei automatiniu būdais. Vartotojui nesutinkant, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę nesinaudoti Portalu ir nepateikti Asmens duomenų.
 3. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi šiame punkte nurodytais tikslais:
  1. Užtikrinant Vartotojo prieigą prie Paskyros bei galimybę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis;
  2. Siekiant užtikrinti nuolatinį Portalo tobulinimą ir vystymą;
  3. Siekiant pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;
  4. Bendri duomenys naudojami statistikos analizei apie Asmenis, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Portalo paslaugų efektyvumą ir pan.;
  5. Portale teikiamų Paslaugų vykdymui;
  6. Diagnozuojant sutrikimus, Portalo administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus;
  7. Kontaktinė informacija gali būti naudojama, siekiant susisiekti su Vartotoju ir informuoti apie naujienas Portale, susijusias su siūlomomis paslaugomis bei paslaugų teikimo tvarkos pakeitimais
 4. Tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik turint išankstinį Vartotojo sutikimą, išreikštą Portale. Vartotojas, norėdamas, jog jo Asmens duomenys nebūtų naudojami Portale, bet kuriuo metu gali kreiptis į Portalo administratorių su prašymu Asmens duomenis panaikinti.
 5. Portalo administratorius, panaikinus Asmens duomenis, juos saugo ne ilgiau kaip vienerius metus po to, kai Asmens duomenys buvo panaikinti.
 6. Portalo administratorius neatsako už Vartotojo Asmens duomenų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, įskaitant atvejus, kai tie tinklapiai pasiekiami, naudojantis Portale esančiomis nuorodomis.
Baigiamosios nuostatos
 1. Portalo administratorius neatsako už trečiųjų asmenų Portale pateikiamos informacijos ar reklamos teisingumą ar reklamuojamų prekių bei paslaugų kokybę.
 2. Portalo administratorius neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 3. Portalo administratorius gali vienašališkai keisti Privatumo politikos nuostatos, tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jei Vartotojas ir toliau naudojasi Portale teikiamomis paslaugomis po Privatumo politikos pakeitimų, laikoma, kad jis sutiko su pakeista Privatumo politika. Nesutikdamas su Privatumo politikos pakeitimais, Vartotojas praranda teisę naudotis Portale teikiamomis paslaugomis.
 4. Portalo administratorius, rinkdamas bei tvarkydamas Asmens duomenis, naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones. Portalo administratorius užtikrina, kad prie Asmens duomenų prieigą turi tik įgalioti Portalo administratoriaus darbuotojai.
 5. Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Portalo administratoriaus buveinės vietą.